nanotec ​ST4118步进电机

Nanotec步进电机.png

ST4118 – 步进电机– NEMA 17

NEMA 17(42 mm)尺寸的高扭矩步进电机,步进角为1.8°(整步),适用于各种潜在应用。提供各种长度和版本。

nanotec   ST4118L1206-A   步进电机

nanotec   ST4118L1206-B   步进电机

nanotec   ST4118L1804-A   步进电机

nanotec   ST4118L1804-B   步进电机

nanotec   ST4118L3004-A   步进电机

nanotec   ST4118L3004-B   步进电机

nanotec   ST4118D1804-A   步进电机

nanotec   ST4118D1804-B   步进电机

nanotec   ST4118D3004-A   步进电机

nanotec   ST4118D3004-B   步进电机

 • 销售团队


 • 邮箱:kunggu@163.com

 • 电话:131 9278 6558(微信同号)

 • Q Q: 270075098   

 • Q Q:   3096875126


 • 销售经理:舒经理

 • 邮箱:490388522@qq.com

 • 电话:186 8054 3239

 • Q Q: 490388522

 • 微信: