SAMSON电动气动定位器

3730定位器.png

3730-电动气动定位器


3730型电动气动定位器系列设计用于一般工业应用。该定位器系列包括多个型号版本,可以满足任何最终用户或过程要求。基本控制定位器是3730-0和3730-1。


从3730-2开始,定位器包括全功能参数设置和高级诊断。在3730-2上方,SAMSON引入了诸如HART(3730-3),Profibus(3730-4)和Foundation Fieldbus(3730-5)之类的通信协议。全功能参数化包括表征参考变量,行程范围,特性(即线性和相等百分比)和性能特性(即PID控制系数)。先进的诊断功能包括状态消息记录,数据记录,直方图(行程设定值偏差和周期计数器),驱动信号(稳定和迟滞),终点位置趋势,静态特性测试,部分行程测试和全行程测试等功能。


3730系列的最新产品是3730-6,它是带有HART的3730-3的升级版,其中包括压力传感器以监视供气和输出压力。


特点与优势:

1、定位器具有卓越的控制性能和诊断功能标准

2、在所有供气压力下,稳态空气消耗量均低于0.06 scfm

3、单元将安装到线性和旋转执行器上,不受故障安全动作或移动方向的影响,并允许显示屏旋转180°。

4、一个定位器可以处理“控制”和“开/关”应用程序。


SAMSON   Mar-30   定位器

SAMSON   3730-2000000040000000.01   定位器

SAMSON   44-6 B   安全阀

SAMSON   3730-10000000000000000.02   定位器

SAMSON   Var-ID: 4293138   定位器

SAMSON   3731   定位器

SAMSON   4763-01100121000000.04   定位器

SAMSON   4763   定位器

SAMSON   4708   减压阀

SAMSON   6111-002012171111000.00   气压传动阀

SAMSON   6111-002012181111000.00   气压传动阀

SAMSON   5824   电动执行器

SAMSON   3510   流量阀

SAMSON   1180-9109   接头

SAMSON   Jan-30   定位器

SAMSON   4763   定位器

SAMSON   5825-20   电动执行器

SAMSON   4746   开关

SAMSON   Mar-30   定位器

SAMSON   6111-01010/9001.00   气压传动阀

SAMSON   6126 i/p Converter   气压传动阀

SAMSON   CERAVALVE KST   截止阀

SAMSON   4708-1150000200000   减压阀

SAMSON   4708-54   减压阀

SAMSON   Type 4763 Electropneumatic Positioner   定位器

SAMSON   Type 3241 Valve   截止阀

SAMSON   Type 3271 Pneumatic Actuator   气动执行器

SAMSON   4763   定位器

SAMSON   Type 3730 Electropneumatic   定位器

SAMSON   3725 Electropneumatic Positioner with LCD and AUTOTUNE   定位器

SAMSON   3730 Electropneumatic Positioner   定位器

SAMSON   3725 Electropneumatic Positioner with LCD and AUTOTUNE   定位器


 • 销售团队


 • 邮箱:kunggu@163.com

 • 电话:131 9278 6558(微信同号)

 • Q Q: 270075098   

 • Q Q:   3096875126


 • 销售经理:舒经理

 • 邮箱:490388522@qq.com

 • 电话:186 8054 3239

 • Q Q: 490388522

 • 微信: